Ayın yarısını baş ağrısıyla geçiriyorsanız dikkat! Kronik migreniniz olabilir

Türkiye’de ortalama 1 milyon hastanın yaşamı kronik migren sebebiyle negatif etkileniyor. Kişilerin toplumsal hayatında fazlaca ciddi sıkıntılara neden olabilen hastalık, iş hayatlarını da son aşama negatif etkileyebiliyor. Araştırmalara nazaran migrene bağlı baş ağrısı mühim seviyede iş gücü yitirilmesine da sebep oluyor.
Toplumda yüzde 1,4 – 2,2 oranında görülen kronik migrenin tanısının, kişinin bir ay içinde baş ağrısı yaşamış olduğu gün sayısı ile ilişkili bulunduğunu özetleyen Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, “Kronik migrende hasta minimum 3 ay süresince ayda 15 gün ve üstünde baş ağrısı ile karşı karşıya kalır ve bu baş ağrılarının minimum 8’i migren emarelerini ihtiva eder. Ağrı dönemlerine çoğunlukla depresyon, anksiyete ve değişik kronik ağrı tipleri de birlikte rol alır. Tüm bu semptomlar kişinin yaşamını son aşama negatif etkisinde bırakır” diye konuştu. ‘Üretkenlik döneminde engelliliğe neden olan hastalık’
Küresel Migren ve Ağrı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç ise, migren hastalığının ekonomik boyutlarına dikkat çekerek şunları söylemiş oldu:
“Türkiye’de migrenin hasta başı direkt tıbbi maliyeti 3 bin TL’nin üstünde, toplam ekonomik yükü ise ortalama 27,9 milyar TL. Vatanımızda migrene yönelik toplumsal farkındalığın ve yenilikçi tedavilere erişimin artmasıyla beraber migrenin gerek ülke ekonomimiz gerekse toplumsal güvenlik sistemimiz üstündeki ekonomik yükü azaltılabilir.”
‘Hastalığın doğru yönetimi için uzmanına başvurmak mühim’
Prof. Dr. Derya Uludüz ve Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç’ın verdiği bilgilere nazaran kişilerin migrenin günlük yaşamlarını ne sıklıkta etkilediği ve ayda kaç gün baş ağrısı yaşadıklarıyla ilgili kayıt tutmaları ehemmiyet taşıyor. Uludüz, hastalıkla savaşım için uzman hekime başvurmanın önemine de değindi: “Bir ayın yarısını ya da yarısından fazlasını baş ağrısı ile geçiriyorsanız, kronik migreniniz olabilir. Ağrı ile mücadelenin etkin bir halde yönetilebilmesi için kronik migrene doğru ve zamanında tanı koyulması büyük ehemmiyet taşıyor. Araştırmalara nazaran kronik migrende her 10 hastanın 7’si yanlış tanı almakta ve bir çok hasta uygun tedaviyi alamamaktadır. Baş ağrısının karakterine ve süresine nazaran en doğru tanıyı baş ağrısı alanındaki uzman bir doktor koyabilir.”

Son Dakika Haberler