Hakemlik sisteminde düzenleme – Son dakika Futbol haberleri


Yeni sürem öncesinde FIFA’ya üye federasyonlarda hakemlik sisteminin düzenlenmesi için bazı maddeler belirlendi. İşte hakemlik sisteminin düzenlenmesi için kararlaştırılan maddeler:

HAKEM KOMITELERI

GENEL HÜKÜMLER: Her üye federasyon, ne olursa olsun bir yargıcı komitesi atamalıdır. Yargıcı Komitesi, Federasyonun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Hakemliğin sevk ve idaresinde üye federasyona karşı mesuldür (hükümetler yada öteki kuruluşlar kesinlikle müdahil olamazlar.)

HAKEM KOMITESININ OLUŞUMU:
Yargıcı Komitesi, bir başkan ve başkanvekili ile kafi sayıda üyeden oluşacak şekilde kurulur. (Komite Başkanı ve öteki üyeler tercihen, kendi liginde en üst ligde vazife almış olanlardan oluşmalıdır) Etkin hakemler yada başka bir ligde vazife alanlar da dahil, bir kulüpte vazife alanlar olamazlar. Yargıcı Komitesinin başkanı, (ilgili federasyonun talimatları izin verdiği sürece) bir yönetim kurulu üyesi olabilir, sadece gene de öncesinde üst düzey hakemlik yapmış olmalıdır. Yargıcı Komitesinin Başkanvekili ve öteki üyeleri, Komite Başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile atanır.Spor Haberleri